Vyrábíme kovokeramické brzdy, elektrokontakty a kluzné materiály

Brzdy a spojky

Kovokeramické materiály vhodné pro brzdové a spojkové obložení pro těžké provozní podmínky.

Elektrokontakty

Elektrokontaktní materiály vhodné pro přenos elektrického proudu z trakčního vedení k pohonu vozidel a strojů.

Kluzné materiály a ložiska

Kluzné materiály vhodné pro zajištění nízkého součinitele tření ve styčných plochách.

novinky

Oznámení a novinky z naší společnosti.

O nás

Jak pracujeme

Každý nový projekt vzniká na základě požadavků zákazníka, případně na základě analýzy trhu ve spolupráci s naším vývojovým oddělením.

Děje se tak od prvního návrhu, který zahrnuje výpočty a náčrty, až po finální produkt. Zakládáme si na řešeních, která jsou spolehlivá, kvalitní a pro zákazníka nejvýhodnější. Každý projekt je pro nás jedinečný. I těm menším věnujeme stejnou pozornost, kterou od nás dostávají projekty větších rozměrů.

Ani po úspěšné výrobě finálního výrobku naše spolupráce se zákazníkem nekončí. Neustále jsme v kontaktu a reagujeme na aktuální požadavky zákazníka. Získáváme tak zpětnou vazbu pro další spolupráci.

Výroba a technologie

Pro výrobu kovokeramických materiálů používáme suroviny, které podléhají požadavkům dle RoHS 2011/65/EU. Zároveň nepoužíváme suroviny označené jako konfliktní materiály dle 2017/821/EU.

Výběr surovin je pro konečné vlastnosti brzdových materiálů zásadní, i proto je jim věnován velký důraz v našem vývojovém oddělení. Je nezbytné, abychom neustále sledovali světový trh a novinky v oblasti vhodných surovin pro budoucí možné využití v našich materiálech.

Výroba je zajištěna díky moderním zařízení, průběžně také investujeme v oblasti automatizace. Nepodceňujeme ani lidský faktor, který je v našem odvětví stále důležitý. Vážíme si pracovníků výroby, kteří umí přenést své zkušenosti do dalšího zkvalitnění a zefektivnění výrobního procesu.

Testování materiálů

Při testování nových i stávajících materiálů používáme vlastní, ale i specifická zkušební zařízení zákazníků. Zaměřujeme se jak na hodnotu součinitele tření, tak i na další vlastnosti, jako je hluk, vibrace nebo tepelná vodivost.

Zkušební zařízení jsou schopná simulovat reálný provoz, výsledky proto nejsou jenom číselné hodnoty, ale také vjemy, které jsou nepřenositelné. Z tohoto důvodu si zakládame na odborných dlouholetých zkušenostech zkušebních techniků.

Kvalita a kontrola

Kvalita je pro nás vždy na prvním místě. Pro vstupní a výstupní kontrolu využíváme například moderní 3D měřící zařízení WENZEL a automatický měřící systém KEYENCE. Své místo u nás má stále i klasická posuvka a mikrometr.

Během výroby je každý proces zaznamenán do řídícího sytému unikátním čárovým kódem, díky kterému je možné zpětně dohledat každý jednotlivý krok.

Společnost Diafrikt Components s.r.o. je mimo jiné držitelem certifikátu ISO 9001:2015 a dalších specifických certifikátů.

Historie společnosti

1958

Společnost Diafrikt Components s.r.o. se sídlem v Potštejně kontinuálně navázala na dlouholetou tradici firmy PRAMET Šumperk, datovanou od roku 1958, ve vývoji a výrobě kovokeramických třecích, elektrokontaktních a kluzných materiálů.