3 kategorie našich produktů

Brzdy a spojky

Kovokeramické třecí materiály společnosti Diafrikt jsou určené pro brzdové a spojkové obložení, zpravidla pro těžké provozní podmínky. Jedná se o materiály ekologicky nezávadné, vykazující nízký otěr, stálý součinitel tření i za vysokých provozních teplot od 400 do 600°C, dle typu krátkodobě až 1000°C. Materiály jsou vhodné pro suché tření, případně tření v olejové lázni. Vybrané typy materiálů mohou být použity v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. hlubinné doly).

Třecí materiály dělíme do 4 hlavních kategorií dle jejich oblasti užití: průmyslové brzy, kolejová vozidla, zemědělskou techniku a leteckou techniku.

průmyslové brzdy

Naše průmyslové brzdy se užívají napříč širokou škálou aplikací, jako například: větrné elektrárny, těžkotonážní jeřáby, poháněcí stanice pásových dopravníků, stavební výtahy, elektromagnetické brzdy a spojky, rypadla, lodní navijáky

Průmyslové kotoučové a bubnové brzdy

kolejová vozidla

Naše třecí materiály nachází uplatnění ve všech možných druzích kolejových vozidel: lokomotivách, železničních vagonech, vozech metra, tramvajích.

zemědělská technika

Použití např.: traktory, lesní technika, sekačky

Letecká technika

Použití např.: dopravní a nákladní letouny, vojenské letouny, ultralighty

Elektrokontakty

Elektrokontaktní materiály společnosti Diafrikt se používají pro přenos elektrického proudu z trakčního vedení k pohonu vozidel a strojů. Tyto produkty jsou vyráběny sintrováním CuC.

Naše elektrokontaktní materiály dělíme dle jejich užití na výrobky pro kolejová vozidla a elektrokontakty pro těžký průmysl.

kolejová vozidla

Použití např.: Smýkací sběrače elektrického proudu u lokomotiv, souprav metra

Elektrokontakty pro těžký průmysl

Použití např.: Smýkací sběrače elektrického proudu pro stroje povrchových dolů, jeřáby

Kluzné materiály a ložiska

Kluzné materiály společnosti Diafrikt se používají v aplikacích potřebujících nízký součinitel tření. Vznikají rovněž jako směs kovových a keramických surovin.

Kluzné segmenty dopravníků a strojů

Použití např.: vodítka řetězů sušicích pecí, textilních strojů, dopravníků.