Brzdy a spojky

Vyrábíme kovokeramické třecí materiály (obložení) pro brzdy a spojky. Brzdová a spojková obložení značky Diafrikt jsou vhodná především do těžkých provozních podmínek.

Naše výrobky do brzd a spojek vyrábíme progresivní metodou práškové metalurgie.

Hlavní výhody použití našich produktů pro brzdy a spojky:

 • Dlouhá životnost a nízké opotřebení protiplochy
 • Vysoký a stálý součinitel tření za všech klimatických podmínek
 • Možnost použití velkých měrných tlaků
 • Vysoká tepelná vodivost třecího materiálu
 • Nízká prašnost bez uvolňování zdraví škodlivých nanočástic
 • Vysoký přenos výkonu při velkých obvodových rychlostech
 • Odolnost vůči chemikáliím a provozním nečistotám
 • Ekologická a hygienická nezávadnost
 • Lze bezpečně použít ve výbušném metanovém prostředí
Brzdy a spojky dělíme do hlavních kategorií dle jejich oblasti užití: průmyslové brzdy, kolejová vozidla, zemědělská technika, letadla a vojenská technika.

Průmyslové brzdy

Naše kovokeramické třecí materiály pro průmyslové brzdy se používají v brzdách pro větrné elektrárny, těžkotonážní jeřáby, poháněcí stanice pásových dopravníků povrchových dolů, důlní závěsné lokomotivy, stavební a speciální výtahy, elektromagnetické brzdy a spojky, korečková rypadla, lodní navijáky, dampry, atd.

Průmyslové kotoučové a bubnové brzdy

Kolejová vozidla

Naše kovokeramické třecí materiály se používají pro špalíkové a kotoučové brzdy lokomotiv, tramvají, souprav metra, železničních vagonů a kolejových vozidel pro údržbu tratí.

Výhody našich kovokeramických brzd pro kolejová vozidla:

 • Rychlý záběh a nízké opotřebení dvojkolí a brzdových kotoučů díky patentované záběhové vrstvě
 • Snížená hladina hluku díky výše zmíněné záběhové vrstvě
 • Snížené riziko vzniku požáru – naše brzdy z kovokeramických materiálů ve srovnání s litinou nejiskří
 • Kovokeramické brzdy spolehlivé brzdí v extrémně náročných zimních podmínkách až do – 50 °C
Stend
Špalek Diafrikt

Brzdové špalíky pro lokomotivy a motorové vozy

Výhody našich kovokeramických třecích materiálů pro lokomotivy a motorové vozy:

 • Oproti kompozitním brzdovým špalíkům se brzdový účinek se dostavuje ihned po dosednutí brzdového špalíku na jízdní plochu dvojkolí i při nízké počáteční rychlosti.
 • Mají 3x vyšší tepelnou vodivost a tím nedochází k uvolňování obručí na dvojkolí.
 • Brzdový účinek je konstantní a při zastavování nenarůstá, jako u litinových brzdových špalíků.
 • Nenarušují funkci zabezpečovacích elektrických kolejových obvodů.
Brzdový uzel
Lokomotiva

Obložení kotoučových brzd pro vagony

Výhody našich kovokeramických třecích materiálů pro vagony:

 • Používají se do rychlosti 250 km/h
 • Velmi dobře odvádí teplo z brzdových kotoučů a tím se na nich vyhřátá místa a tepelné skvrny.
 • Spolehlivě stálý součinitel tření umožňuje automatické řízení zábrzdné vzdálenosti v provozu bez obsluhy. Vždy bezpečně zastaví na požadované vzdálenosti.
 • Nenarušuje funkci zabezpečovacích elektrických kolejových obvodů.
Uzel
KB vagon

Brzdové špalíky pro metro

Výhody našich kovokeramických třecích materiálů pro metro:

 • Na tratích, kde soupravy vyjíždí z podzemí na povrch není nutno používat předehřev ani za deště, ani v mrazu, jako u kompozitních brzdových špalíků. Tím dochází k velkým úsporám trakční energie a několikanásobně snižují potřebu soustružení jízdní plochy dvojkolí.
 • Kovokeramické brzdové špalíky splňuji předepsané hlukové limity.
 • Oproti kompozitním brzdovým špalíkům naše brzdové špalíky splňují i hygienické požadavky. Při brzdění nezapáchají fenoly a neuvolňují nebezpečné nanočástice, které stále poletují v ovzduší a zvyšují riziko výskytu rakovinového onemocnění plic. O to více, že se jedná o provoz v uzavřeném prostoru.
 • Oproti litinovým brzdovým špalíkům nejiskří a tím nehrozí nebezpečí vzniku požáru.
Špalek rušič
Moskva

Brzdová obložení pro speciální vozidla údržby kolejového svršku

Výhody našich kovokeramických třecích materiálů pro vozidla údržby:

 • Navrhneme a vyvineme konstrukční a materiálové řešení na míru dle požadavku zákazníka
U
Kolejové vozidlo

Zemědělská technika

Naše kovokeramické třecí materiály se používají pro brzdy, spojky a násobiče zemědělských traktorů, navijáky lesních kolových traktorů, odstředivé spojky malé zahradní techniky.

Letadla

Naše kovokeramické třecí materiály se používají pro brzdy vojenských i civilních letadel. Jedná se o brzdy např. pro stroje společnosti AERO Vodochody L- 39 Albatros, L-59, L-159 Alca, L-39 NG, ale i další, jako například MIG, L-410, L-610, sportovní letadla a ultralighty.

Vojenská technika

Naše kovokeramické třecí materiály se používají pro brzdy a spojky vozidel pěchoty, tanků, samohybných děl a obrněných transportérů.