Kluzné materiály

Kluzné materiály s obchodní značkou Diafrikt se používají pro zajištění nízkého součinitele tření ve styčných plochách.

Využití

Kluzné segmenty

Kluzné segmenty

Jeřábové kluzné segmenty

Diafrikt Components s.r.o., Na Brnou 169, Potštejn
Copyright © 2020 Diafrikt | Vytvořeno od INDIGOumi.cz