Volné kapacity nových investic

Společnost Diafrikt Components s.r.o. nabízí volné kapacity nových investic pořízených v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027002

Název projektu: Pořízení výkonného lisu pro výzkum a vývoj

Lis
  • Hydraulický lis
  • Rozměr stolu a beranu: 1.000×1.000mm
  • Zdvih beranu: 600mm
  • Jmenovitá síla: 5000kN
  • CENA: 2.900 Kč / hodina